World Tourism Day 2015 kena kasi umum oleh UN (United Nations, bukan Unduk Ngadau) akan jatuh pada setiap 27 September. Peranan sektor pelancongan memang lah besar. Malah ada